Voor bespelers

De missing link tussen theaters en podia en hun bespelers

Publiek NL vormt de missing link tussen het kaartverkoopsysteem van theaters en podia en de bespelers en gezelschappen, en zorgt dat relevante, feitelijke informatie wordt ontsloten voor bespelers. Zodat marketeers met programmeurs en gezelschappen een gesprek kunnen voeren over feiten. Om vervolgens bezoekers slimmer en sneller te kunnen benaderen. Een onmisbare schakel dus, die zorgt voor meer publiek en het juiste publiek bij de juiste voorstelling.

 

Welke informatie wordt inzichtelijk gemaakt?

NAW gegevens worden niet gedeeld en blijven – ook met het oog op privacy – alleen beschikbaar in het kaartverkoopsysteem van de theaters en podia. Publiek NL geeft inzage in actuele data* over:

  • het aantal verkochte kaarten;
  • de bezettingsgraad;
  • nieuwe versus bestaande klanten;
  • de bezoekfrequentie en loyaliteit van klanten;
  • prijssoorten (rangen, CJP tarief);
  • het aantal gekochte kaarten per klant;
  • het verloop van de kaartverkoop in de tijd;
  • het moment van aankoop;
  • de herkomst van klanten;
  • de leeftijd van bezoekers.

Daarnaast kunnen overlap analyses worden uitgevoerd, om verbanden tussen voorstellingen en hun publiek boven water te krijgen.

* PubliekNL biedt inzage in data, voor zover die in het aangesloten kaartverkoopsysteem aanwezig is.

Is er een demo beschikbaar?

Er is geen demo beschikbaar. Wel is het mogelijk om een voorbeeld rapportage te downloaden, (download PDF) waarin is te zien welke data er o.a. inzichtelijk wordt gemaakt.

Hebben andere bespelers ook toegang tot mijn gegevens?

Andere bespelers hebben geen toegang tot jouw gegevens, tenzij jij die informatie met hen zou willen delen. Dankzij een intelligente autorisatielaag krijgen bespelers alleen inzage in hun eigen voorstellingen.

Wat zijn de voordelen van Publiek NL voor mij?

Publiek NL biedt inzage in je publiek en de verkoopstanden van je voorstellingen. Dankzij het systeem krijg je als bespeler of gezelschap veel meer feedback op het effect van je marketinginspanningen, waardoor je sneller kunt bijsturen en optimaliseren. Ook stelt het programma directies, programmeurs en marketeers in staat om gesprekken voeren op basis van feitelijke data, waardoor slimmere marketingkeuzes worden gemaakt. Ook historische data uit de kaartverkoopsystemen van podia worden – voor zover beschikbaar in de kaartverkoopsystemen – ingeladen, waardoor data van voorstellingen uit het verleden ook beschikbaar komt in Publiek NL.

Wat kost het?

Naast eenmalige aansluitkosten betalen bespelers en gezelschappen een vast bedrag per jaar. Met dit bedrag kan het systeem en de helpdesk worden onderhouden, en kan bovendien worden geïnvesteerd in doorontwikkeling. Al overtuigd geraakt? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact met ons op.