Veel gestelde vragen

Vervangt het systeem mijn kaartverkoopsysteem?

Publiek NL is geen vervanger van je kaartverkoopsysteem. Het systeem kan worden gekoppeld aan vrijwel alle bestaande kaartverkoopsystemen, waardoor alle theaters en podia zich op een laagdrempelige manier aan kunnen sluiten.

Hebben andere bespelers ook toegang tot mijn gegevens?

Andere bespelers hebben geen toegang tot jouw gegevens, tenzij jij die informatie met hen zou willen delen. Dankzij een intelligente autorisatie-laag krijgen bespelers alleen inzage in hun eigen voorstellingen.

Is historische data ook beschikbaar in Publiek NL?

Ook historische data uit het kaartverkoopsysteem – voor zover deze beschikbaar is – wordt ingeladen, waardoor data uit het verleden ook beschikbaar komt in Publiek NL.

Hoe zit het met privacy en contactgegevens van mijn klanten?

NAW gegevens worden niet gedeeld en blijven – ook met het oog op privacy – alleen beschikbaar in het eigen kaartverkoopsysteem.

Welke informatie wordt met Publiek NL inzichtelijk gemaakt?

Publiek NL geeft inzage in actuele data* over:

  • het aantal verkochte kaarten;
  • de bezettingsgraad;
  • nieuwe versus bestaande klanten;
  • de bezoekfrequentie en loyaliteit van klanten;
  • prijssoorten (rangen, CJP tarief);
  • het aantal gekochte kaarten per klant;
  • het verloop van de kaartverkoop in de tijd;
  • het moment van aankoop;
  • de herkomst van klanten;
  • de leeftijd van bezoekers.

Daarnaast kunnen overlap analyses worden uitgevoerd, om verbanden tussen voorstellingen en hun publiek boven water te krijgen.

* PubliekNL biedt inzage in data, voor zover die in het aangesloten kaartverkoopsysteem aanwezig is.

Ik zou ook graag andere gegevens willen doormeten, kan dat?

Op dit moment heeft het onze prioriteit om te zorgen dat het systeem zo breed mogelijk wordt gedragen binnen de sector. Voor nu denken we dat Publiek NL al een schat aan informatie ontsluit en kunnen we met de huidige gegevens al veel meters maken. Pas na de implementatiefase zullen we – op basis van de vraag – verder kijken naar de doorontwikkeling van het systeem. Mocht je nu al wel suggesties hebben voor de doorontwikkeling van het systeem, geef ze dan alvast aan ons door.

Ik heb al zoveel verschillende systemen, waarom zou ik hier aan mee doen?

Publiek NL vormt de missing link tussen het kaartverkoopsysteem van theaters en podia en de bespelers en gezelschappen, en zorgt dat relevante, feitelijke informatie wordt ontsloten voor bespelers. Zodat marketeers met programmeurs en gezelschappen een gesprek kunnen voeren over feiten. Om vervolgens bezoekers slimmer en sneller te kunnen benaderen. Een onmisbare schakel dus, die zorgt voor meer publiek en het juiste publiek bij de juiste voorstelling.

Wie doen er allemaal al mee aan Publiek NL?

In Groningen wordt het systeem al een jaar naar volle tevredenheid gebruikt. Daarnaast heeft een aantal grote podia, theaters en gezelschappen uit Nederland aangegeven deel te willen nemen. De periode tot en met de zomervakantie zal worden benut om het systeem te testen onder de grotere podia en gezelschappen. Na de zomer is het ook mogelijk voor andere podia en gezelschappen om in te stappen.

Is er een demo beschikbaar?

Er is geen demo beschikbaar. Wel is het mogelijk om een voorbeeld rapportage te downloaden, (download PDF) waarin is te zien welke data er o.a. inzichtelijk wordt gemaakt.

Wie zitten er achter Publiek NL?

Publiek NL is ontwikkeld door de Stichting Publiek NL, vanuit de constatering van een groeiende behoefte aan feitelijke data. Stichting Publiek NL is een initiatief door en voor de sector en wordt ondersteund door een bestuur met ruime ervaring binnen de theaterwereld. De bestuursleden zijn Elly Jonker (voorzitter), Elke Smelt (secretaris), Renate Meijering (penningmeester) en Marlene Kenens. De software is ontwikkeld door Gentleware.

Wat kost het?

Naast eenmalige aansluitkosten betalen bespelers en gezelschappen een vast bedrag per jaar. Met dit bedrag kan het systeem en de helpdesk worden onderhouden, en kan bovendien worden geïnvesteerd in doorontwikkeling. Al overtuigd geraakt? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact met ons op.