Voor theaters en podia

De missing link tussen theaters en podia en hun bespelers

Publiek NL vormt de missing link tussen het kaartverkoopsysteem van theaters en podia en de bespelers en gezelschappen, en zorgt dat relevante, feitelijke informatie wordt ontsloten voor bespelers. Zodat marketeers met programmeurs en gezelschappen een gesprek kunnen voeren over feiten. Om vervolgens bezoekers slimmer en sneller te kunnen benaderen. Een onmisbare schakel dus, die zorgt voor meer publiek en het juiste publiek bij de juiste voorstelling.

 

Vervangt het systeem mijn kaartverkoopsysteem?

Publiek NL is geen vervanger van je kaartverkoopsysteem. Het systeem kan worden gekoppeld aan vrijwel alle bestaande kaartverkoopsystemen, waardoor alle theaters en podia zich op een laagdrempelige manier aan kunnen sluiten. Ook historische data uit het kaartverkoopsysteem wordt ingeladen, waardoor data uit het verleden (voor zover in het kaartverkoopsysteem beschikbaar) ook beschikbaar komt in Publiek NL. Dankzij een intelligente autorisatie-laag krijgen bespelers alleen inzage in hun eigen voorstellingen.

 

Welke informatie wordt gedeeld?

NAW gegevens worden niet gedeeld en blijven – ook met het oog op privacy – alleen beschikbaar in het eigen kaartverkoopsysteem. Publiek NL geeft inzage in actuele data* over:

  • het aantal verkochte kaarten;
  • de bezettingsgraad;
  • nieuwe versus bestaande klanten;
  • de bezoekfrequentie en loyaliteit van klanten;
  • prijssoorten (rangen, CJP tarief);
  • het aantal gekochte kaarten per klant;
  • het verloop van de kaartverkoop in de tijd;
  • het moment van aankoop;
  • de herkomst van klanten;
  • de leeftijd van bezoekers.

Daarnaast kunnen overlap analyses worden uitgevoerd, om verbanden tussen voorstellingen en hun publiek boven water te krijgen.

* PubliekNL biedt inzage in data, voor zover die in het aangesloten kaartverkoopsysteem aanwezig is.

Is er een demo beschikbaar?

Er is geen demo beschikbaar. Wel is het mogelijk om een voorbeeld rapportage te downloaden, (download PDF) waarin is te zien welke data er o.a. inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Wat zijn de voordelen van Publiek NL voor mij?

Publiek NL stelt theaters en podia in staat om hun bespelers beter te servicen, waardoor gesprekken over feitelijke data mogelijk worden en slimmere marketingkeuzes worden gemaakt. Door bespelers inzage te geven in hun voorstelling, krijgen bespelers veel meer feedback op hun marketinginspanningen en kunnen ze sneller bijsturen en optimaliseren.

 

Wat kost het?

Naast eenmalige aansluitkosten betalen theaters en podia een vast bedrag per jaar. Met dit bedrag kan het systeem en de helpdesk worden onderhouden, en kan bovendien worden geïnvesteerd in doorontwikkeling. Al overtuigd geraakt? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact met ons op.